Udruženje vaspitača Novog Sada pristupiće Savezu udruženja vaspitača Srbije na prvom sledećem sastanku Upravnog odbora Saveza. Nakon verifikovanja odluke na Skupštini Saveza, Udruženje vaspitača Novog Sada postaće ravnopravni član Saveza udruženja vaspitača Srbije.

Za više informacija o Savezu udruženja vaspitača Srbije, posetite stranicu www.savez-vaspitaca.org.rs