Udruženje vaspitača Novog Sada organizovaće u maju tri seminara za svoje članove.

Raspored seminara:

17.05.2013.

Seminar „Razvojni Montesori materijalu u funkciji pripremnog predškolskog programa“, 25 učesnika

I deo, 16.00h-20.00h, vrtić Različak, Narodnog fronta 45

18.05.2013.

Seminar „Razvojni Montesori materijalu u funkciji pripremnog predškolskog programa“,

II deo, 9.00h-16h, Vrtić Različak, Narodnog fronta 45

Seminar „Kako pripremiti i voditi uspešan roditeljski sastanak“, 30 učesnika

9.00-14.00h, vrtić Palčica, Branimira Ćosića 40

19.05.2013.

Seminar „Razvojni Montesori materijali u funkciji pripremnog predškolskog programa“,

III deo, 9.00h-16h, Vrtić Različak, Narodnog fronta 45

25.05.2013.

Seminar „Kako pripremiti i voditi uspešan roditeljski sastanak“, 30 učesnika

9.00-14.00h, vrtić Palčica, Branimira Ćosića 40