Udruženje vaspitača Novog Sada osnovano je 10.09.2012. godine u Novom Sadu radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređivanja vaspitno-obrazovne prakse i zaštite profesionalnih interesa i statusa svojih članova. Članovi Udruženja isključivo su vaspitači sa teritorije opštine Novi Sad, a osnovni cilj Udruženja  je horizontalno povezivanje, poboljšanje statusa i stučno usavršavanje svojih članova.Ciljevi Udruženja vaspitača su:

• Doprinos kontinuiranom stručnom usavršavanju i razvoju profesionalizma svojih članova;

• Popularisanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja i doprinos podizanju stručnog podmlatka vaspitača;

• Pomoć u razvoju predškolskog vaspitanja i obrazovanja;

• Doprinos rešavanju statusnih i drugih pitanja rada svojih članova;

• Omogućavanje i podsticanje konstruktivne pedagoške i društvene kritike u javnosti;

Svoje ciljeve Udruženje vaspitača ostvaruje:

• Organizovanjem stručnih i naučnih skupova, seminara, savetovanja, projekata, radionica, simpozijuma, okruglih stolova, tribina, izložbi i drugih oblika edukacije u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja;

• Učešćem na ovakvim skupovima u zemlji i inostranstvu;

• Saradnjom sa visokim strukovnim školama za obrazovanje vaspitača, fakultetima, institutima, srodnim naučnim i stručnim ustanovama i organizacjama u zemlji i inostranstvu, koje se bave unapređenjem predškolskog vaspitanja i obrazovanja;

• Organizovanjem stručnih ekskurzija i studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu;

• Izradom projekata vezanih za vaspitanje i obrazovanje dece;

• Informisanjem javnosti o radu Udruženja;

• Razvojem programa saradnje sa srodnim udruženjima u Srbiji i inostranstvu;

Udruženje vaspitača Novog Sada čine:

PREDSEDNIK
Zoja Tenji, tenjihana@gmail.com,
064/397-88-97 

POTPREDSEDNIK
Maja Tomić, majaostojins@gmail.com,
064/913-19-54

SEKRETAR
Milana Oborina, milana.oborina93@gmail.com
064/365-88-93

Zoja Tenji
Milica Šavija
Nadica Đorđević
Tamara Kiso
Maja Tomić
Aleksandra Bokan
Radmila Stević
Milana Oborina
Branislava Popović
Aneta Dizdar
Tatjana Vasić
Maja Radujkov

Ljiljana Kardelis, predsednica Nadzornog odbora
Nikica Skorić, član Nadzornog odbora
Vesna Vučković, član Nadzornog odbora