Jedan dobar primer

„Vrtić bez nasilja“

Projekat vaspitača vrtića „Maslačak“

Autor: Vesna Vučković

Nasilje i različite vrste nasilnog ponašanja se kroz istoriju javljaju u raznim formama. Uprkos razvitku društva, nasilje je, očigledno, problem sa kojim se društvo u svim fazama razvoja bori na razne načine.

Dakle, sa jedne strane postoji nasilje, a sa druge napori da se ono prevaziđe. U velikom broju situacija može se uticati na promenu ponašanja i smanjenje nasilja, pre svega učenjem i usvajanjem novih znanja i veština, ali i njihovom primenom u životnim situacijama.

Strategijom za prevenciju nasilja nad decom, obrazovno-vaspitne ustanove imaju zadatak da svojim profesionalnim radom učine sve što je u njihovoj mogućnosti da zaštite decu i svojim preventivnim aktivnostima ojačaju dete i pruže mu veštine neophodne za konstruktivan i nenasilan način rešavanja budućih životnih problema.

Za prevenciju nasilja značajna su znanja o vrstama i oblicima nasilja i načinima reagovanja, veština timskog rada, upravljanje sukobima i konfliktima. Razvijanje socijalnih i komunikacijskih veština kod dece predstavlja osnovu preventivnih aktivnosti. Ove veštine omogućavaju bolje razumevanje sebe i drugih, izgradnju pozitivnih odnosa sa drugima, prihvatanje odgovornosti za iskazana osećanja i upravljanje svojim ponašanjem.

Sve one aktivnosti koje imaju za cilj da se zlostavljenje spreči, da se ponovo ne dogodi, a i ako se dogodi, da ima manje posledice, predstavljaju suštinu primarne ili rane prevencije.

Prevencija nasilja prvenstveno je usmerena na najmlađe uzraste. Kako se izboriti za svoje potrebe na asertivan način, biti tolerantan, komunicirati, baratati svojim osećanjima, sve su to veštine koje želimo budućim generacijama.

Kako je izgledao „Vrtić bez nasilja“?

Grupa vaspitača vrtića „Maslačak“ su svakodnevno igrali neku od igara iz zbirke „Vrtić bez nasilja“, birajući igre prema specifičnim potrebama svoje grupe. Postavljajući sebi posebne ciljeve, birali su igru koja bi doprinosila realizaciji postavljenog cilja. Prevencija nasilja li reakcija na nasilje, igrama iz zbirke vaspitači su na kreativan i zanimljiv način odgovarali na potrebe svoje grupe…