Udruženje vaspitača Novog Sada je krajem novembra 2021.godine dobilo priznanje – Sertifikat bonitentne izvrsnosti koju dodeljuje kompanija CompanWall. Ovim priznanjem se potvrđuje da je udruženje među najpouzdanijim organizacijama na tržištu i da se ističe odgovornim poslovanjem. Priznanje se izdaje isključivo organizacijama koje svojim poslovanjem ostvaruju visoke ekonomske kriterijume i druge poslovne standarde.

Ovim priznanjem smo dokazali da je udruženje među najkonkurentnijim srpskim organizacijama koje svojim poverenjem i ugledom na tržištu određuju standarde pouzdanog poslovanja drugih organizacija.