Na izbornoj skupštini Udruženja vaspitača Novog Sada koja je održana 04.11.2021. godine izabrani su novi članovi organa upravljanja udruženja.

Za predsednika udruženja jednoglasno je izabrana Zoja Tenji.

Za članove Upravnog odbora udruženja jednoglasno su izabrane: Zoja Tenji, Maja Radujkov, Aneta Dizdar, Tamara Kiso, Milica Šavija, Branislava Popović, Tatjana Vasić, Nadica Đorđević, Maja Tomić, Aleksandra Bokan, Radmila Stević i Milana Oborina.

Za članove Nadzornog odbora udruženja jednoglasno su izabrane: Nikica Skorić, Vesna Vučković i Ljiljana Kardelis.