Udruženje vаspitаčа Novog Sаdа


Vrtić „Maslačak“
Nаrodnog frontа 42, Novi Sаd
e-mail: udruzenjevaspitacans@gmail.com


PREDSEDNICA
Ljiljana Kardelis, ljiljanakardelis@yahoo.com,
060/324-8606

PODPREDSEDNICA
Dragana Tankosić, djadja.tan@gmail.com,
060/469-1302

SEKRETARKA
Vesna Vučković, vesnavucko@gmail.com,
060/08-345-70