Udruženje vаspitаčа Novog Sаdа


Vrtić „Maslačak“
Nаrodnog frontа 42, Novi Sаd
e-mail: udruzenjevaspitacans@gmail.com

PREDSEDNIK
Zoja Tenji, tenjihana@gmail.com,
064/397-88-97 

POTPREDSEDNIK
Maja Tomić, majaostojins@gmail.com,
064/913-19-54

SEKRETAR
Milana Oborina, milana.oborina93@gmail.com
064/365-88-93