Udruženje vaspitača Novog Sada organizovalo je seminar „Razvojni Montesori materijali u funkciji pripremnog predškolskog programa“ na predlog zainteresovanih članova. Seminar je realizovan u vrtiću „Različak“, Narodnog fronta 45, od 17.05. do 19.05.2013.

Seminaru je prisustvovalo 25 vaspitača, članova UVNS, koji su za učešće dobili 21 sat stručnog usavršavanja.

Pomoću klasičnih Montesori materijala i Montesori materijala koje može i sam vaspitač da izrađuje od likovnih, kancelarijskih, potrošnih materijala, koje već poseduje i koristi u svom vaspitno-obrazovnom radu, vaspitačima je prezentovano kako mogu da utiču na razvoj onih sposobnosti deteta koji su mu potrebni pri školskom učenju.

Vaspitači su seminar ocenili kao veoma zanimljiv i koristan. Znanja i veštine koje su stekli tokom seminara i Montesori materijale primenjivaće u svom redovnom vaspitno-obrazovnom radu.