Udruženje vaspitača Novog Sada uputilo je zahtev UO PU „Radosnog detinjstva“ da počne sa primenom Dopune Uredbe o koeficijentima. Ustanova je naš zahtev prosledila gradskoj upravi i očekuje se njihov odgovor, kao i odgovor UO PU „Radosno detinjstvo“ našem Udruženju.

Osnovno pitanje jeste ko su vaspitači koji imaju VII stepen stručne spreme. Tumačenja su različita, a Ministarstvo Prosvete, koje je jedino merodavno da da tumačenje se ne oglašava.

U PU „Radosno detinjstvo“ radi oko 100 vaspitača koji su završili osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine i specijalističke strukovne studije. Njihov status nije definisan i Ustanova im osporava VII stepen stručne spreme.