Stručni skup pod nazivom „Predškolci – prvaci“, u organizaciji Društva učitelja Novog Sada i Udruženja vaspitača Novog Sada, realizovan je 19.11.2013. godine. Stručnom skupu je prisustvovalo više od sto učesnika, učitelja i vaspitača, koji su bili zainteresovani da kroz konstruktivno – kritički dijalog daju doprinos unapređivanju rada sa decom predškolskog uzrasta i učenika – prvaka u osnovnoj školi.

„Šta vaspitači uče decu pre polaska u školu? Na koji način ih uče? Koja očekivanja imaju učitelji? … je tematika kojom se bavio skup.

Vesna Vučković i Ivana Bogićević su učesnicima skupa prezentovale rad vaspitača, posebno program u pripremnom predškolskom periodu, a potom su Zdenka Rajković i Aleksandra Matejić predstavile nastavni program prvog razreda iz predmeta srpski jezik, matematika i svet oko nas.

Na skupu su predstavljeni primeri dobre prakse – dobra saradnja između učitelja i vaspitača. Nakon predstavljanja primera dobre saradnje, sledila je diskusija o problemima koje deca, vaspitači, učitelji i roditelji imaju prilikom prelaska iz predškolske ustanove u osnovnu školu.

Zaključeno je da najveći problem prave roditelji koji su neinformisani, koji imaju prevelika očekivanja od svoje dece, koji žele da, po svaku cenu, nauče decu da čitaju i pišu pre polaska u školu, ili roditelji koji zanemaruju pripremu dece za polazak u školu i da je zbog toga edukacija roditelja veoma bitna.

Preporuka je da se u vrtićima i školama obavezno realizuju tematski roditeljski sastanci u cilju što boljeg informisanja roditelja.

Takođe je zaključeno da je važno da se radi na usaglašavanju pripremnog predškolskog programa i nastavnog programa za prvi razred i da u kreiranju programa učestvuje više praktičara – vaspitača i učitelja.

Zaključci i preporuke koji su proistekli sa skupa će veoma koristiti i vaspitačima i učiteljima u radu sa decom.

Predstavnici oba udruženja su istakli da je saradnja udruženja, koja je započeta organizovanjem ovog skupa, veoma značajna i da će se truditi da organizuju skupove sa određenom tematikom koja je aktuelna i važna za vaspitače i učitelje, ali i roditelje.