Udruženje vaspitača Novog Sada organizuje seminar „NTC SISTEM UČENJA I deo“.

Prvi deo seminara će biti realizovan 16.02.2014. na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad sa početkom u 9.00h. Svi učesnici dobiće na poklon priručnik.

Sadržaj seminara:

Opšti ciljevi:

  • Unapređivanje intelektualnih sposobnosti dece i rana identifikacija i stimulacija darovitih na osnovu najnovijih naučnih dostignuća iz neurofiziologije.

Specifični ciljevi:

  • Posebnim vežbama stimulisati razvoj sposobnosti i eliminisati reflekse koji koče kognitivni razvoj.
  • Stimulacija razvoja funkcionalnog znanja.

Sadržaj i aktivnosti:

  • Uvod – neurofiziologija, razvoj mozga, razvoj akomodacije (vežbe)
  • Funkcionalno razmišljanje; zagonetne priče i pitanja; kako sastaviti zagonetnu priču;
  • Značaj učenja apstraktnih simbola; tehnike poveziivanja apstraktnih simbola; vežbe koordinacije i memorije;
  • Misaone klasifikacije, misaone serijacije, asocijacije, analogije;
  • Povezivanje apstraktnih simbola i muzike, razvoj asocijativnog razmišljanja; značaj stimulacije ostalih čula;
  • Analiza rada i konsultacije;