Udruženje vaspitača Novog Sada organizovaće za dve grupe od po 30 učesnika seminar „OSNAŽIVANJE VASPITAČA ZA PODRŠKU PORODICI U PREVENCIJI RIZIČNOG PONAŠANJA KOD DECE“.

Seminari će biti realizovani 2. i 9.03.2014. Mesto realizacije i vreme biće naknadno objavljeni.

15 i 16.03.2014. UVNS će organizovati seminar za dve grupe od po 30 učesnika: „Pedagoški program pomoći u likovnom izrazu deci i učenicima sa smetnjama u razvoju i marginalizovanih grupa“.