Udruženje vaspitača Novog Sada planira da organizuje u maju seminar: „Rastimo uz ples“ (kataloški broj 619).

Opšti ciljevi:

  • Unapređivanje veština vaspitača u ovladavanju kognitivnim i razvojnim elementima plesa u predškolskim ustanovama;
  • Podizanje kompetencija vaspitača u domenima razumevanja i podsticanja motoričkog razvoja u uzrastu od 3 do 7 godina;

Specifični ciljevi:

  • Osposobljavanje vaspitača za: zapažanje ritma i ritmičke interpretacije oblika kretanja u odnosu na zahtev muzike;
  • Izvođenje elemenata plesne slike: stav, osmeh, držanje tela za izvođenje plesne koreografije;

Cena seminara je 3700 dinara.

Za članove UVNS cena će biti 2000 dinara (u dve rate).

Zainteresovani vaspitači mogu da se prijave putem mail-a: udruzenjevaspitacans@gmail.com; na našoj facebook stranici ili na telefone:

060 4691301 – Ljiljana Kardelis

060 4691302 – Ivana Bogićević

060 4691303 – Vesna Vučković