Udruženje vaspitača Novog Sada poziva svoje članove na II redovnu skupštinu UVNS koja će se održati 2.06.2014. u 17.30 u amfiteatru Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

Gost skupštine je Vesna Radulović – prosvetna savetnica, koja će održati predavanje na temu „Eksterni evaluatori u vrtiću“.

Članovi će dobiti uverenja i dva boda stručnog usavršavanja u okviru Ustanove.

Poziv na skupštinu»