Udruženje vaspitača Novog Sada organizovalo je u maju dve grupe vaspitača koji su pohađali seminar „Kako pripremiti i voditi uspešan roditeljski sastanak“. Seminari su realizovani u vrtiću „Palčica“.