U vrtiću „Cvrčak i mrav“ 21.12.2013. organizovan je treći dan seminara „Ka objektivnosti posmatranja“.

49 vaspitača dobilo je uverenje o 20 časova stručnog usavršavanja.

Svi učesnici imaju obavezu da znanja stečena na seminaru prenesu koleginicama i kolegama u vrtićima u kojima rade. U tome će im pomoći prezentacija koju su dobili od realizatorke i autorke seminara Tanje Dojić. Prezentacija sadrži osnovna teorijska znanja, kao i predloge za sadržaj portfolija deteta i vaspitača.