Udruženje vaspitača Novog Sada organizovaće 23.02.2014. seminar za 30 učesnika „PLANIRANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ZAPOSLENE U OBRAZOVANJU“.

Seminar će biti realizovan u nedelju 23.02.2014. u vrtiću „Palčica“ sa početkom u 11.00h.

Sadržaj seminara:

Opšti ciljevi:

 • Unaprediti planiranje, realizaciju i evaluaciju stručnog usavršavanja zaposlenih u predškolskim ustanovama

Specifični ciljevi:

 • Doprineti kvalitetnijem stručnom usavršavanju usklađenom sa potrebama pojedinca, kompetencijama ustanove, prioritetima i strategijom ministarstva.

Sadržaj i aktivnosti:

 • Stručno usavršavanje u Srbiji i Evropi (Gde smo mi? Opšti kontekst, zakonska i podzakonska regulativa);
 • Analiza planiranja stručnog usavršavanja na nivou školske uprave, okruga, grada – podaci koji govore;
 • Profesionalna linija zaposlenog u obrazovanju;
 • Planiranje stručnog usavršavanja – „Moje stručno usavršavanje“;
 • Planiranje stručnog usavršavanja – „Moja ustanova i ja“;
 • Elementi planiranja stručnog usavršavanja;
 • Osnaživanje za vođenje procesa planiranja, pojedinca i tima ustanove za planiranje stručnog usavršavanja;
 • Primena naučenog – kako i koliko?
 • Stručno usavršavanje u funkciji profesionalnog razvoja;
 • Doprinos stručnog usavršavanja procesu povećanja obuhvata i kvaliteta vo rada, inkluzije, razvoju pripravništva i mentorstva kao faze profesionalnog razvoja, napredovanja u zvanjima;
 • Koncipiranje individualnog plana stručnog usavršavanja, kao i podrška učešću pojedinca u izradi plana stručnog usavršavanja ustanove;