15.02. i 16.02.2013.

Dve grupe vaspitača, članova Udruženja vaspitača Novog Sada, pohađale su seminar „Kako pripremiti i voditi uspešan roditeljski sastanak“. U petak 15.02.2013. seminar je održan u vrtiću „Maslačak“, a 16.02.2013. u vrtiću „Palčica“.

Vaspitači su veoma zadovoljni temom seminara i načinom na koji im je interpretirana.

Vaspitači su pohvalili način organizacije seminara koju primenjuje Udruženje vaspitača Novog Sada.

15.02. i 16.02.2013.

Udruženje organizuje seminar za dve grupe vaspitača, članova Udruženja. Seminar „Kako pripremiti i voditi uspešan roditeljski sastanak“ biće održan 15.02. u 9.00 časova u vrtiću „Maslačak“, Narodnog fronta 42 i 16.02. i u vrtiću „Palčica“ u ulici Branimira Ćosića 40, sa početkom u 9.00 časova.