02.03.2013.

Održan je još jedan seminar u organizaciji našeg Udruženja. Grupa vaspitača, članova Udruženja vaspitača Novog Sada, pohađala je seminar „Kako pripremiti i voditi uspešan roditeljski sastanak“ u vrtiću „Palčica“ u subotu 2.03.2013. Više od 110 vaspitača prošlo je obuku i dobilo 6 bodova stručnog usavršavanja.

02.03. i 16.03.2013.

Još dve grupe vaspitača, članova Udruženja vaspitača Novog Sada, pohađaće seminar „Kako pripremiti i voditi uspešan roditeljski sastanak“. Planirano je da se seminari održe 2.03. i 16.03.2013. Vaspitači za ovaj seminar dobijaju 6 bodova i do sada je 83 vaspitača bilo obuhvaćeno ovim vidom stručnog usavršavanja.