Udruženje Umreži se, Udruženje vaspitača Novog Sada, Udruženje medicinskih sestara predškolske ustanove Novi Sad i Predškolska ustanova “Radosno detinjstvo” Novi Sad organizuju Stručnu online konferenciju

„Vrtić po meri digitalnog doba – Primena digitalne tehnologije u vrtiću“

Stručna konferencija će se realizovati onlajn 17.04.2021. od 17 do 19.30 časova na portalu platforme Umreži se.

Cilj stručne konferencije: Osnaživanje i unapređenje digitalnih kompetencija zaposlenih u vaspitno obrazovnom radu.
Teme stručne konferencije: 1. Digitalna tehnologija u vrtiću- mogućnosti i perspektive; 2. Onlajn umrežavanje zaposlenih u vaspitno obrazovnom radu; 3. Primena digitalnih alatki u vaspitno obrazovnom radu; 4. Vrtić i kod kuće- onlajn povezivanje sa porodicom

Učesnici: Stručni susreti su namenjeni vaspitačima, medicinskim sestrama-vaspitačima i stručnim saradnicima predškolskih ustanova Vojvodine.

Stručni susreti su akreditovani kao oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u vaspitnoobrazovnim ustanovama u Republici Srbiji i donosiće učesnicima 1 ( jedan) bod.

Cena kotizacije je 1000 dinara po učesniku.

Pozivamo Vas da se do 04.04.2021. prijavite  na mail udruženja: udruzenjevaspitacans@gmail.com