Udruženje vaspitača Novog Sada poziva svoje članove da uzmu učešća na Stručnim susretima vaspitača koje organizuje Savez udruženja vaspitača Srbije, koji će se ove godine održati na Tari od 1-4.12.2014. godine.

Smernice za pisanje radova:

  • Sadržaji rada pomažu, omogućavaju snalaženje deteta u svakodnevnim životnim situacijama;
  • U radu je prikazan način organizacije sredine, ko i kako učestvuje u organizaciji funkcionalne sredine;
  • U radu je vidljivo: zadovoljstvo deteta, radost, poverenje..
  • U radu su uočljivi elementi koji doprinose stvaranju osećaja zajedništva (pažljivost, drugarstvo, naklonost..);
  • Sadržaji rada podstiču saradnju, podršku, odgovornost..
  • Dete je aktivan učesnik: pita, predlaže, analizira, procenjuje, vrednuje..vidljive su uloge deteta;
  • Aktivnosti treba da oslikavaju znanja i umenja vaspitača u radu sa decom;

Rezimei radova treba da se pošalju na mail udruženja udruzenjevaspitacans@gmail.com najkasnije do 10.09.2014.

Preuzmite seminar

Preuzmite prijavu >>